Privaatsuspoliitika


Gorenje GSI, on võtnud enda kohustuseks tagada iga Andmesubjekti isikuandmete piisava konfidentsiaalsuse, kättesaadavuse ja terviklikkuse taseme, kasutades ettevõtete veebiteenuseid ja -lahendusi.

Kogutud Isikuandmed ja isikuandmete töötlemine teostatakse piisavate füüsiliste ja loogiliste turvameetmetega. Kui isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse nõusoleku alusel, töödeldakse andmeid, kuni Andmesubjekt teavitab ettevõtet selgelt nõusoleku tagasivõtmisest Andmesubjekti poolt.

Kogutud andmeid ei anta edasi kolmandatesse riikidesse.

Kõik andmejuurdepääsud isikuandmetele kinnitab ettevõte Gorenje GSI ja see on kättesaadav ainult volitatud töötajatele. Säilitatavate isikuandmetega ei tehta automaatset töötlust ega profiilimist.

Kui teil on lisaküsimusi seoses isikuandmete haldamise ja töötlemisega, võite saata meile e-kirja järgmisele aadressile: gdpr(at)gorenje.com.

Ettevõtte GSI poolset isikuandmete töötlemist ja haldamist puudutava isikuandmete töötlemisega seotud väärkasutuse korral võite võtta ühendust volitatud isikuandmete ametivõimudega.